Arteterapia w przedszkolu

Szkolenie Arteterapia w Przedszkolu

Szkolenie „Arteterapia w przedszkolu” dedykowane jest pedagogom, terapeutom i rodzicom, którzy chcą poznać znaczenie działań twórczych w rozwoju dzieci.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną min. takie zagadnienia jak praca plastyczna z dzieckiem, psychorysunek, kolaż, wsparcie poprzez sztukę w nauce wyrażania emocji u dzieci.

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

– Zapoznanie się z tematyką arteterapii w edukacji

– Poznanie podstawowych technik artystycznych wykorzystywanych w arteterapii z dziećmi i młodzieżą

– Zdobycie wiedzy na temat rozwoju plastycznego dziecka

– Poszerzenie własnej kreatywności

– Doświadczenie procesu terapeutycznego podczas uczestnictwa w warsztatach i ćwiczeniach

Program szkolenia

1. Rozpoczęcie szkolenia – zapoznanie, wstępna integracja. 2. Wprowadzenie w tematykę arteterapii w edukacji:

  • czym jest arteterapia w edukacji
  • techniki pracy arterapeutycznej – psychorysunek, kolaż, bajkoterapia – ćwiczenia

3. Rozwój plastyczny dziecka

  • stadia rysunkowe
  • kryzys rysunkowy – ćwiczenia

4. Zasady pracy z grupą dzieci – scenariusz zajęć arteterapii 6. Podsumowanie i zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów uczestnictwa. Szkolenie łączyć będzie w sobie teorię z doświadczeniem pracy indywidualnej i w grupie.

Rezerwacja miejsca i informacje szczegółowe

Rezerwacja miejsca:

e-mail: arte@sensarte.pl

Telefon: 730 140 717

Cena szkolenia: 290 zł

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr. 355, ul. Ceramiczna 11, Warszawa

Termin: 10.03.2018  

Czas trwania: 9.00 – 17.00

Liczba uczestników: 8 – 16 osób (o miejscu na szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń).

W ramach szkolenia otrzymujesz:

  • zaświadczenie ukończenia szkolenia, wydanego na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186),
  • materiały dydaktyczne,
  • przykładowe konspekty zajęć z arteterapii,
  • teczkę, długopis, materiały plastyczne,
  • słodki poczęstunek,
  • kawa, herbata, zimne napoje.

Zachęcamy do uzyskania informacji w swoim miejscu pracy (szczególnie w oświacie i w służbie zdrowia) o refundacji kosztów szkoleń! Wystawiamy faktury.

Kto prowadzi szkolenie?

Anna Sikorska

Założycielka i inspiratorka SensArte. Certyfikowana arteterapeutka MSCZ, skrzypaczka i magister sztuki, pracuje arteterapeutycznie z dziećmi i osobami dorosłymi współpracując z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.  Realizuje projekty arteterapii dla dzieci.

Zobacz galerię zdjęć

12 + 1 =