Czym jest Arteterapia?

Arteterapia to forma wsparcia psychoterapeutycznego oraz rozwojowego opierająca się na działaniach twórczych. Poprzez sztukę, a więc malowanie, taniec i ruch, doświadczanie dźwięków i muzyki – pracuje się nad tematami aktualnymi i ważnymi dla pacjenta/ klienta, rozwija osobowość, pogłębia samoświadomość. Jest to również metoda terapeutyczna, która sprzyja wsparciu osób leczących się psychiatrycznie, onkologicznie, kardiologicznie i innych. Arteterapia pomaga odnaleźć motywację do życia i pracować na własnym potencjale i mocnych stronach. Może przebiegać indywidualnie lub grupowo w formie warsztatów, grup rozwojowych, terapeutycznych. Najważniejsze, że aby korzystać z dobrodziejstw arteterapii, nie trzeba mieć umiejętności artystycznych.

Arteterapię dzielimy na arteterapię w edukacji (skierowaną przede wszystkim do dzieci i rozwojowo do dorosłych) oraz w medycynie (skupioną na pomocy osobom chorującym psychicznie i fizycznie) Badania wykazały, że działania artystyczne dają większe pole do przepracowania własnych problemów w bezpiecznej atmosferze, rozwijając tym samym potencjał i kreatywność, ucząc rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji oraz komunikowania się z otoczeniem w sposób asertywny, w szacunku do siebie i innych.
Według Amerykańskiego Konsorcjum Arteterapii:
Arteterapia „jest zawodem związanym ze zdrowiem psychicznym. Stosuje proces twórczy w powstaniu wytworu artystycznego. Celem tych działań jest poprawa i wzmocnienie fizyczne, mentalne, emocjonalne samopoczucia klienta w każdym wieku. Badania w tym obszarze potwierdzają, że kreatywny proces twórczy angażuje auto-ekspresję, pozwalającą ludziom rozwiązywać konflikty i problemy, rozwijać interpersonalne umiejętności, problemy z zachowaniem, zmniejszać stres, polepszać poczucie własnej wartości i samoświadomości, osiągnąć wgląd.” (AATA 2012)
W arteterapii korzysta się z różnych oddziaływań twórczych do osiągnięcia zamierzonego efektu terapeutycznego.
Jest to:

  • Plastyka, malarstwo, rzeźba, sztuki przestrzenne (arteterapia)
  • Muzyka i dźwięk (muzykoterapia i terapia dźwiękiem)
  • Ruch i taniec (terapia tańcem i ruchem)
  • Ruch, teatr i słowo (drama i psychodrama)
  • Słowo (biblioterapia)
  • I wiele innych

 

Zobacz, z czego możesz skorzystać w Centrum Arteterapii SensArte:


Arteterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży


Arteterapia indywidualna dla dorosłych


Relaksacyjna terapia dźwiękiem dla dorosłych


Grupa interpersonalno – rozwojowa dla dorosłych