Muzykoterapia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Poznaj wartość muzykoterapii w pracy z dziećmi!

 

Szkolenie to dedykowane jest pedagogom, terapeutom, rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, którzy chcą poznać muzykoterapię i korzystać z jej elementów w swojej pracy zawodowej oraz w kreatywnej edukacji muzycznej dzieci.

 

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

– Zapoznanie się z tematyką muzykoterapii

– Poznanie zasad muzyki

– Zdobycie wiedzy na temat podstawowych teorii muzykoterapii i opartych na nich technik

– Poszerzenie własnej kreatywności

– Nabycie umiejętności włączania elementów muzykoterapii do działań zawodowych i edukacyjnych

– Doświadczenie procesu terapeutycznego podczas uczestnictwa w warsztatach i ćwiczeniach

Program szkolenia

 1. Rozpoczęcie szkolenia – zapoznanie, wstępna integracja.
 2. Wprowadzenie w tematykę pracy terapeutycznej wykorzystującej muzykę
 3. Muzykoterapia:
 • poznanie podstawowych założeń muzykoterapii
 • znaczenie zasad i elementów muzyki – ćwiczenia
 • podstawowe techniki muzykoterapii w pracy z dziećmi, w tym m.ni.: Mobilna Rekreacja Muzyczna, portret muzyczny, malowanie do muzyki, improwizacje muzyczne, bum bum rurki – ćwiczenia
 1. Analiza i omówienie ćwiczeń
 1. Podsumowanie i zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów uczestnictwa.

Szkolenie łączyć będzie w sobie teorię z doświadczeniem pracy indywidualnej i w grupie.

Rezerwacja miejsca i informacje szczegółowe

Rezerwacja miejsca:

e-mail: arte@sensarte.pl

Telefon: 730 140 717

Cena szkolenia: 290 zł

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr. 355, ul. Ceramiczna 11, Warszawa

Termin: 19.05.2018  

Czas trwania: 9.00 – 17.00

Liczba uczestników: 8 – 16 osób (o miejscu na szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń).

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia, wydanego na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186),
 • materiały dydaktyczne,
 • przykładowe konspekty zajęć z arteterapii,
 • teczkę, długopis, materiały plastyczne,
 • słodki poczęstunek,
 • kawa, herbata, zimne napoje.

Zachęcamy do uzyskania informacji w swoim miejscu pracy (szczególnie w oświacie i w służbie zdrowia) o refundacji kosztów szkoleń! Wystawiamy faktury.

Anna Siek

Arteterapeutka, muzykoteraputka, muzyk i aktorka. Ukończyła mi. Międzynarodową Szkołę Teatralną СТД РФ w Moskwie, studia Edukacji Muzycznej oraz Gitary w Gdańsku oraz Rzymie, Arteterapię na Akademii Medycznej w Gdańsku. Uczestniczka wielu kursów i konferencji o tematyce muzykoterapii. Przeprowadziła ponad 1000 warsztatów muzykoterapeutycznych z dziećmi, m.in w ramach projektów unijnych.

Zobacz galerię zdjęć

 

13 + 10 =