Ludzie SensArte

 

Anna Sikorska – certyfikowana arteterapeutka MSCZ, terapeutka dźwiękiem, skrzypaczka i magister sztuki. Założycielka i inspiratorka „SensArte – Centrum Arteterapii w Warszawie”. Propagatorka poszerzania świadomości na temat holistycznego dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka.  Stale współpracuje z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie jako arteterapeuta i koordynator do spraw terapii zajęciowej, z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu przy projektach szkoleniowych i profilaktyki zdrowia psychicznego, z Instytutem Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie jako wykładowca arteterapii. Prowadzi sesje arteterapii grupowej i indywidualnej, muzyczne relaksacje grupowe i masaże dźwiękiem oraz szkolenia i warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem, work life balance, poczucia własnej wartości. Wspiera osoby doświadczające kryzysu psychicznego i chcące poradzić sobie z długotrwale utrzymującym się stresem. Jest współzałożycielką zespołu terapeutycznej muzyki relaksacyjnej „WMiędzyczasie”( www.zespolmiedzyczasie.pl ). Miłośniczka tańca i muzyki flamenco. Więcej o Annie przeczytasz na stronie  www.annasikorska.pl.


Anna Maciejewicz – certyfikowana arteterapeutka MSCZ, psycholożka, rzeźbiarka, street-workerka i animatorka. Specjalizuje się w arteterapii skoncentrowanej na działaniach plastycznych, rzeźbiarskich i sztuce przestrzennej, przede wszystkim w pracy z dziećmi. Współpracuje z wieloma organizacjami wspierającymi edukację i wychowanie dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc arteterapię indywidualną i grupową oraz street working na warszawskiej Pradze. Przeciwdziała stygmatyzacji społecznej.


pic4Anna Siek – arteterapeutka, gitarzystka i aktorka. Jej pasją jest praca z dziećmi. Prowadzi warsztaty sceniczne na polskich i międzynarodowych festiwalach muzycznych a także zajęcia muzyczne w przedszkolach na terenie Warszawy. Absolwentka studiów z zakresu arteterapii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Prowadziła warsztaty obycia scenicznego dla muzyków pt. „Okiełznać scenę” podczas Letniego Kursu Gitarowego Summer Guitar Workshop Krzyżowa ,w Szkole Muzycznej w Busku Zdroju oraz w Guitar Academy. Jest pomysłodawcą i organizatorką Festiwalu Muzyki Gitarowej w Pruszczu Gdańskim. W ramach stypendium Narodowego Centrum Kultury jest stażystką Teatru Polskiego w Warszawie. Brała udział w licznych projektach teatralnych i warsztatach aktorskich. Jest aktorką krakowskiego teatru „Sztuka na wynos”. W ramach stypendium Miasta stołecznego Warszawy na rok 2016 przeprowadzi cykl warsztatów mających na celu upowszechnianie kultury.


pic5Magdalena Mielczarek – psycholożka, arteterapeutka, wizażystka. Specjalizuje się w choreoterapii, ponieważ taniec jest jej pasją. Tańczy od 6 roku życia taniec klasyczny, rozszerzając praktykę w późniejszych latach o inne style taneczne: flamenco, współczesny, jazz. Doskonali się zawodowo na licznych warsztatach z choreoterapii. Interesuje się sztuką Renesansu włoskiego. Własne uzdolnienia artystyczne wykorzystywała przez wiele lat w pracy w agencjach reklamowych. Prowadzi zajęcia arteterapii oparte na tańcu i ruchu dla dzieci i dorosłych.


Małgorzata Pająk – arteterapeutka, trenerka, terapeutka Polarity, mgr pedagogiki resocjalizacyjnej UW, mgr sztuki APS. Od 2006 roku współpracuje z organizacjami oraz placówkami zajmującymi się terapią oraz psychoedukacją. Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Pomaga min. osobom doświadczającym przedłużającego się dyskomfortu emocjonalnego, zaburzeń lękowych, zaburzeń zachowania, współuzależnionym. Pomaga w osiągnięciu i utrzymaniu równowagi emocjonalnej oraz zharmonizowaniu życia wewnętrznego. Pracuje zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi. Współpracuje z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Jako trenerka projektuje i realizuje warsztaty oraz szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, a także ukierunkowane na potrzeby klienta. W dziedzinie sztuki zajmuję się malarstwem sztalugowym, muralem oraz grafiką.


201602240162 (2)Ilona Opaszowska – socjolog, coach, terapeutka dźwiękiem, doradca zawodowy, trener (Certyfikat trenerski potwierdzający kompetencje odpowiadające European Qualification Framework EQF 5).
Właścicielka ARS ERUDIO Centrum Szkoleniowo Coachingowego, współpracuje z Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM. Specjalizuje się w treningach i warsztatach z zakresu rozwoju osobistego, radzenia sobie ze stresem. Prowadzi warsztaty relaksacyjne z wykorzystaniem dźwięku i relaksacyjne masaże dźwiękiem. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć rozwojowych z wykorzystaniem dźwięku dla osób dorosłych w tym, osób starszych. Współzałożycielka i muzyk zespołu terapeutycznej muzyki relaksacyjnej „WMiędzyczasie”