Plastykoterapia w pracy z pacjentem psychiatrycznym

Zobacz, jak plastyka może pomóc osobom chorującym psychicznie

Szkolenie dedykowane jest psychologom, psychoterapeutom, lekarzom, teraputom zajęciowym, arteterpeutom i innym osobom zajmującym się wsparciem osób chorujących psychicznie, pracującym w placowkach medycznych, ZOL-ach, domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu.

Plastykoterapia jest wykorzystywana w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, tj. lęki, depresje, w terapii nerwic oraz terapii osób doświadczających epizodów psychotycznych.

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

– Zapoznanie się z tematyką plastykoterapii jako metody wspierającej proces leczenia osób chorujących psychicznie

– Poznanie podstawowych technik plstykoterapii (farba, węgiel, masa solna i inne)

– Zdobycie wiedzy na temat zasad budowania sesji arteterapii

– Poszerzenie własnej kreatywności

– Doświadczenie procesu terapeutycznego podczas uczestnictwa w warsztatach i ćwiczeniach

Program szkolenia

 1. Rozpoczęcie szkolenia – zapoznanie, wstępna integracja.
 2. Arteterapia w psychoterapii
 3. Wprowadzenie do plastykoterapii
 • techniki i metody (w oparciu o materiały plastyczne, takie jak farby, pastele, węgiel, masa solna)
 1. Planowanie warsztatu odpowiadającego na potrzeby pacjenta.
 2. Praktyka – łączenie różnych metod plastykoterapii
 • doświadczenie procesu terapeutycznego podczas uczestnictwa w warsztacie
 • analiza i omówienie działań twórczych.
 1. Podsumowanie i zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów uczestnictwa.

Rezerwacja miejsca i informacje szczegółowe

Rezerwacja miejsca:

e-mail: arte@sensarte.pl

Telefon: 730 140 717

Cena szkolenia: 290 zł

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr. 355, ul. Ceramiczna 11, Warszawa

Termin: 21.04.2018  

Czas trwania: 9.00 – 17.00

Liczba uczestników: 8 – 16 osób (o miejscu na szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń).

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia, wydanego na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186),
 • materiały dydaktyczne,
 • przykładowe konspekty zajęć z arteterapii,
 • teczkę, długopis, materiały plastyczne,
 • słodki poczęstunek,
 • kawa, herbata, zimne napoje.

Zachęcamy do uzyskania informacji w swoim miejscu pracy (szczególnie w oświacie i w służbie zdrowia) o refundacji kosztów szkoleń! Wystawiamy faktury.

Małgorzata Pająk

Arteterapeutka, trenerka, terapeutka Polarity, mgr pedagogiki resocjalizacyjnej UW, mgr sztuki APS. Realizuje warsztaty arteterapii, prowadzi arteterapię grupową w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie (Szpital Tworkowski).

Zobacz galerię zdjęć

5 + 14 =