6 wskazówek do lepszego życia ramię w ramię ze sztuką!

Kontakt ze sztuką to jedno z najważniejszych doświadczeń, jakie możemy sobie zapewnić. Ważnych pod kontem poznawczym, emocjonalnym, estetycznym, rozwijającym kreatywność i poszerzającym horyzonty. Nie bez przyczyny arteterapia opiera się na sztuce i to właśnie z niej czerpie w swoich działaniach mających na celu rozwojowe i terapeutyczne wsparcie dzieci i dorosłych. Sztuka może nas wzruszać, zachwycać, zachęcać do refleksji i pomagać nam lepiej zrozumieć samych siebie i otaczający nas świat. W dzisiejszych czasach, pełnych stresu i chaosu, kontakt ze sztuką jest bardziej ważny niż kiedykolwiek wcześniej. Sztuka staje się ostoją tego, co pęd życia stara się nam ukraść, czyli spokój, wewnętrzną radość, harmonię. 

Oto kilka korzyści, jakie daje nam kontakt ze sztuką.

  1. Sztuka umożliwia zrozumienie i nazwanie emocji: sztuka może pomagać w ujawnianiu i przetwarzaniu emocji poprzez tworzenie przestrzeni do ekspresji i interpretacji. Oglądanie obrazów, czytanie wierszy lub słuchanie muzyki może pomóc w uwolnieniu emocji, w doświadczeniu ich, zaobserwowaniu swoich emocji i wyrażeniu ich.
  2. Sztuka pomaga w rozwijaniu wyobraźni i kreatywności: dzieła sztuki mogą nas zainspirować do wymyślenia czegoś nowego lub zobaczenia rzeczy w zupełnie inny sposób. Sztuka poszerza nasze horyzonty postrzegania rzeczywistości.
  3. Sztuka przyczynia się do poprawiania nastroju: sztuka może poprawić nasz nastrój i pomóc nam odzyskać równowagę emocjonalną. Oglądanie pięknych obrazów, słuchanie relaksującej muzyki lub uczestnictwo w teatralnym spektaklu może pomóc w wyregulowaniu trudnych emocji, pozbyciu się napięć i osiągnięciu wewnętrznego spokoju i harmonii.  
  4. Sztuka pomaga uczyć się o świecie: poprzez oglądanie filmów, czytanie powieści lub słuchanie muzyki, możemy lepiej zrozumieć kulturę, historię i problemy społeczne ludzi różnych epok i rozmaitych kręgów kulturowych.  
  5. Sztuka wspiera rozwój dzieci: wpływa na ich dziecięcą wrażliwość, inteligencję emocjonalną, jakość współistnienia w danej grupie społecznej i na budowanie relacji z innymi. Zarówno patrzenie na sztukę innych jak i samo tworzenie sztuki może wspierać rozwój talentów, poczucie własnej sprawczości i poczucie własnej wartości. Poprzez uczestnictwo w różnych formach sztuki, takich jak teatr, muzyka czy taniec, dzieci mogą rozwijać swoją wyobraźnię, kreatywność i zdolność do ekspresji emocji. Uczestnictwo w zajęciach artystycznych może również pomóc dzieciom w nauce koordynacji ruchowej i koncentracji, a także w rozwijaniu ich zainteresowań i zdolności manualnych.

6. Sztuka wspiera rozwój i terapię dorosłych: na tym bazuje między innymi arteterapia, która wykorzystuje rozmaite działania twórcze, by w terapii dorosłych przede wszystkim pomóc im wypowiedzieć się – sztuka staje się językiem, katalizatorem emocji i myśli, wewnętrznym światem przelanym „na papier”. Dzięki sztuce osoba dorosła nie tylko koi swoje zmysły, ale też może głębiej poznać samego siebie. W końcu, jak powiedział Lew Tołstoj: „Sztuka nie jest przyjemnością, pocieszeniem ani rozrywką; sztuka to wielka sprawa. Sztuka jest organem ludzkiego życia, przekształcającą rozsądną percepcję człowieka w emocje”.

Pamiętam jak na II Kongesie „OtwArte”, który współorganizowałam z Katarzyną Góralczyk w 2021 roku, Mary Rockwood Line – amerykańska arteterapeutka, opowiadała o swojej przemianie, której doświadczyła dzięki sztuce. Malując swoje portrety zaczęła wychodzi ze stanów depresyjnych. Wraz ze zmianą jej nastroju, zmieniały się także jej obrazy. Stawały się bardziej świetliste i optymistyczne. A proces, który obserwowała podczas tworzenia, dawał jej motywację do dalszych działań. Teraz zachęca innych do kontaktu ze sztuką, by znaleźli w sobie pokłady życiowej energii i doświadczyli jej leczącego działania. To samo obserwuję podczas pracy arteterapeutycznej z pacjentami. Obrazy i rysunki, które z początku przeniknięte są odcieniami czerni, zawierają niewielką ilość szczegółów i pokazują wewnętrzne cierpienie, z czasem rozkwitają jak sami autorzy – nabierają barw, zauważane są nowe detale i w końcu stają się dowodem zdrowienia i wewnętrznej przemiany.

A jak Ty korzystasz ze sztuki? Może chodzisz do muzeum, może sam/a tworzysz, może uczysz plastyki lub malarstwa? Jakie formy sztuki interesują Cię najbardziej? I dlaczego? Co ta sztuka Ci daje?

Zastanów się nad tym. Zapraszam do komentowania artykułu pod spodem. Wasze wypowiedzi będą wspaniałą inspiracją dla innych, a Wam pozwolą zebrać myśli i wziąć coś dla siebie. 

Niech moc sztuki będzie z Wami!

Anna Sikorska

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x