Muzykoterapia dla Twojego dziecka

Dźwięk jest naturalną metodą komunikacji. Muzyka wyzwala emocje

Realizujemy sesje muzykoterapii dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia są nakierowane na rozwój umiejętności społecznych, kompetencji emocjonalnych, uwrażliwienie, odreagowanie napięć lub wyciszenie. Dopasowujemy metody pracy pod konkretne potrzeby, do muzykoterapii włączamy także elementy arteterapii lub innych dziedzin. Zajęcia oparte są na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i swobodnym muzykowaniu.

Zapraszamy na indywidualne sesje muzykoterapii:

  • dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi,
  • dzieci i młodzież z zespołem Aspergera
  • dzieci i młodzież z zaburzeniami afektywnymi, w tym z rozpoznaną depresją
  • dzieci i młodzież z zaburzeniami odżywiania
  • dzieci i młodzież u której istnieje potrzeba pogłębiania świadomości siebie oraz rozszerzania kompetencji emocjonalnych i społecznych

Umów się na konsultację

Rezerwacja miejsca i informacje szczegółowe

Kontakt:

e-mail: kontakt@sensarte.pl

Telefon: 609 146 622

Pierwsza konsultacja: 120 zł

Miejsce:

1. ul. Boya Żeleńskiego 4 lok. 12

2. Szkoła Podstawowa nr. 355, ul. Ceramiczna 11, Warszawa

Termin: od poniedziałku do piątku – prosimy o telefon w celu ustalenia terminu 

Czas trwania sesji: 55 min.