Praca z grupą w arteterapii

Zobacz, jak pracować z grupą przy pomocy arteterapii!

Szkolenie to dedykowane jest pedagogom, terapeutom, psychoterapeutom i osobom, którzy chcą wzbogacić swoje zaplecze warsztatowe o techniki arteterapeutyczne.

Podczas szkolenia skupimy się przede wszystkim na rozwojowej pracy grupowej z osobami dorosłymi przebywającymi w kryzysie psychicznym.

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

– Zapoznanie się z tematyką arteterapii

– Poznanie założeń grupowej arteterapii

– Zdobycie wiedzy na temat podstawowych technik arteterapii w pracy grupowej

– Nabycie umiejętności projektowania ćwiczeń arteterapeutycznych pod grupę

– Doświadczenie procesu terapeutycznego podczas uczestnictwa w warsztatach i ćwiczeniach

Program szkolenia

 1. Rozpoczęcie szkolenia – zapoznanie, wstępna integracja.
 2. Wprowadzenie w tematykę arteterapii:
 • czym jest arteterapia
 • arteterapia grupowa a indywidualna
 • kompetencje do prowadzenia grup arteterapeutycznych
 1. Proces grupowy
 • teoria pracy w grupie
 • praca indywidualna na tle grupy
 • podstawowe techniki arteterapeutyczne wykorzystywane do pracy w grupie
 1. Psychodrama – ćwiczenia i doświadczenie własne
 2. Podsumowanie i zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów uczestnictwa.

Szkolenie łączyć będzie w sobie teorię z doświadczeniem pracy indywidualnej i w grupie.

Rezerwacja miejsca i informacje szczegółowe

Rezerwacja miejsca:

e-mail: arte@sensarte.pl

Telefon: 730 140 717

Cena szkolenia: 290 zł

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr. 355, ul. Ceramiczna 11, Warszawa

Termin: 24.03.2018  

Czas trwania: 9.00 – 17.00

Liczba uczestników: 8 – 16 osób (o miejscu na szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń).

W ramach szkolenia otrzymujesz:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia, wydanego na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186),
 • materiały dydaktyczne,
 • przykładowe konspekty zajęć z arteterapii,
 • teczkę, długopis, materiały plastyczne,
 • słodki poczęstunek,
 • kawa, herbata, zimne napoje.

Zachęcamy do uzyskania informacji w swoim miejscu pracy (szczególnie w oświacie i w służbie zdrowia) o refundacji kosztów szkoleń! Wystawiamy faktury.

Zaobacz galerię zdjęć

14 + 4 =