Arteterapia w pracy z dziećmi Szkolenie on-line

„Jak wspierać rozwój dziecka poprzez działania twórcze

DOSTĘP 24/7

MATERIAŁY MERYTORYCZNE I VIDEO SZKOLENIOWE

CERTYFIKAT

Witam Cię serdecznie!

Nazywam się Anna Sikorska, jestem arteteraputką i założycielką SensArte – Centrum Arteterapii w Warszawie.

Dla kogo i dlaczego stworzyłam to Szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest pedagogom*, terapeutom i rodzicom, którzy chcą poznać znaczenie działań twórczych w rozwoju dzieci i czerpać w pracy pedagogicznej i terapeutycznej z technik arteterapii.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną min. takie zagadnienia jak praca plastyczna z dzieckiem, psychorysunek, kolaż, wsparcie poprzez sztukę w nauce wyrażania emocji u dzieci.

*Nasza placówka nie jest rozumiana jako centrum doskonalenia nauczycieli. Zaświadczenia są potwierdzeniem odbycia szkolenia i poszerzenia zakresu umiejętności oraz wiedzy przez uczestnika.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

^

Uzyskasz wiedzę, czym jest arteterapia w edukacji i w wychowaniu dzieci.

^

Poznasz podstawowe techniki pracy arteterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oparte na malarstwie, rysunku, kolażu, działaniach z plasteliną.

^

Dowiesz się, jak rozbudzać kreatywność dzieci poprzez ciekawe ćwiczenia bajkoterapii – ze słowem i obrazem.

^

Poznasz ćwiczenia, dzięki którym popracujesz poprzez sztukę z dzieckiem nad jego rozwojem w obszarach:

  • budowania poczucia własnej wartości,
  • rozwoju kreatywności i zapobiegania kryzysowi twórczemu,
  • rozumienia, nazywania i wyrażania emocji.
^

Otrzymasz Certyfikat Szkolenia*

*jeżeli zechcesz uzyskać certyfikat za kurs, wyślij maila ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkolenia na adres: kontakt@sensarte.pl

Co zawiera szkolenie:

MATERIAŁY PDF

wraz z omawianymi ćwiczeniami

NAGRANIE WEBINARU SZKOLENIOWEGO

omawiającego powyższe aspekty (155 min)

SCENARIUSZ PRACY Z DZIECKIEM

FILM SZKOLENIOWY (15 min)

na temat wykorzystania plasteliny w pracy rozwojowej z dzieckiem wraz z nagraną sesją arteterapii z tych zagadnień.

Szkolenie on-line

Arteterapia w pracy z dziećmi

„Jak wspierać rozwój dziecka poprzez działania twórcze”

Informacje o autorce

Anna Sikorska

Arteterapeuta, trener rozwoju osobistego, wykładowca,
założycielka SensArte – Centrum Arteterapii w Warszawie.

Pracuje z dorosłymi (w tym rodzicami) i dziećmi. Prowadzi sesje indywidualne i warsztaty grupowe arteterapii wspierając klientów w obliczu trudnych sytuacji życiowych, także związanych z rodzicielstwem. Wspiera w procesie zmian i w radzeniu sobie z kryzysami psychicznymi oraz z nadmiernym oddziaływaniem stresu. W ramach sesji terapeutycznych czerpie z ćwiczeń opartych na kreatywnych działaniach twórczych, daje przestrzeń do pracy opartej na doświadczaniu, zapewnia materiały służące zrozumieniu problemu, znalezieniu wewnętrznej motywacji i znajdywaniu rozwiązań. Pomaga klientom w budowaniu akceptacji siebie i poczucia własnej wartości. Realizuje twórcze szkolenia dla firm w obszarze programów CSR, szczególnie nastawione na radzenie ze stresem, dobrą komunikację i motywację zespołu.
Prowadzi szkolenia z technik arteterapii.
Współpracowała z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie jako arteterapeuta i koordynator d.s. terapii zajęciowej oraz z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii prowadząc terapię grupową i indywidualną dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Anna Sikorska