„”Arteterapia to praktyka, w której proces twórczy ma właściwości terapeutyczne oraz rozwojowe. Pełni różne funkcje – począwszy od diagnozy i terapii do aktywizacji, rehabilitacji, relaksacji, a nawet profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Zastosowanie technik arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą

Techniki arteterapii pomagają w budowaniu twórczego porozumienia pomiędzy małymi dziećmi, ich opiekunami oraz tworzeniu zasobów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju.

W przypadku dzieci, które przejawiają zaburzenia emocjonalne, doświadczają trudności w życiu, mają zaburzone funkcjonowanie społeczne lub pochodzą z grup ryzyka, aktywność plastyczna jaką jest arteterapia połączona z komunikacją werbalną z terapeutą, wpływa na rozwój lub koryguje nieprawidłowości u dzieci i młodzieży. Taki rodzaj terapii przyczynia się m.in. do wzrostu poczucia bezpieczeństwa i redukcji lęku.

Techniki arteterapii w pracy z dziećmiZastosowanie różnego rodzaju technik arteterapii ma ogromny wpływ na dzieci w wieku szkolnym, u których występują zaburzenia w relacjach społecznych i rodzinnych (przemoc, rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby), zachowania buntownicze, zaburzenia odżywiania, zaburzenia ze spektrum autyzmu, w tym Zespół Aspergera, fobie szkolne i ADHD, niepełnosprawność i psychiczne konsekwencje przewlekłych chorób somatycznych.

Arteterapia dąży do zrozumienia własnego funkcjonowania, które jest pierwszym krokiem ku zmianie. Proces twórczy dotyka wczesnodziecięcych doświadczeń emocjonalnych, które nie zostały zwerbalizowane. Połączenie werbalizacji z doświadczeniem emocjonalnym wyrażanym poprzez twórczość i w rezultacie prowadzić do zrozumienia siebie i swojego zachowania, a następnie terapeutycznej zmiany.

O technikach arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą będziemy mówić podczas szkolenia o tym samym tytule. Szkolenie dedykowane jest pedagogom, terapeutom i rodzicom, którzy chcą poznać znaczenie działań twórczych w rozwoju dzieci i czerpać w pracy pedagogicznej i terapeutycznej z technik arteterapii. Podczas szkolenia przedstawione zostaną min. takie zagadnienia jak praca plastyczna z dzieckiem, psychorysunek, kolaż, wsparcie poprzez sztukę w nauce wyrażania emocji u dzieci.

Już dziś zarezerwuj miejsce na szkolenie!

Szkolenie: Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Odwiedź „Artesklep” i zobacz wszystkie kursy on-line!

 

 

 

5 1 vote
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x