Sesje arteterapii dla dorosłych

Odnajdź sens dzięki sztuce

Arteterapia jest metodą wywodzącą się z psychoterapii, opierającą się na działaniach twórczych. Nie trzeba mieć talentu plastycznego. Uczestnik sesji arteterapii może przyjrzeć się aktualnym dla niego sprawom swobodnie rysując, wykonując wskazane ćwiczenia i rozmawiając z arteterapeutą.

To cykl spotkań odbywających się co tydzień lub co dwa tygodnie, podczas których dążymy do rozwoju kompetencji emocjonalnych, pogłębienia świadomości siebie, zmiany zachowań i schematów działania, w celu poprawy jakości życia. Podczas sesji arteterapii pracujemy z uważnością na potrzeby Klienta. Jednym z podstawowych elementów sesji jest włączenie w rozmowę rysunku lub innych technik twórczych, które służą zrozumieniu siebie, swoich emocji i postaw. Dzięki nim możemy przyjrzeć się z innej perspektywy ważnym dla Klienta tematom, takim jak relacje partnerskie i zawodowe, sytuacja zmiany, stresu, sytuacja straty. Każda praca twórcza jest omawiana pod kontem odczuć, myśli i emocji Uczestnika sesji i służy pogłębieniu świadomości i uzyskaniu większego wglądu w swoje motywacje, zasoby i potrzeby. Efekty pracy arteterapii nie są oceniane. Aby wziąć udział w sesjach arteterapii nie trzeba mieć talentu plastycznego. Wystarczy chęć i gotowość do wejścia w działanie.

Arteterapia może pomóc Ci:

  • w przejściu przez kluczowe trudne sytuacje życiowe związane m.in. z rodzicielstwem, tematem straty, konfliktami w rodzinie.

  • w przejściu przez stany kryzysu psychicznego, cierpienia związanego z depresją, chorobami psychosomatycznymi i somatycznymi

  • w poradzeniu sobie z długotrwale utrzymującego się stresem.

  • w obszarze budowania poczucia własnej wartości, pewności siebie i podejmowania decyzji.

  • w odnalezieniu sensu własnych działań i motywacji

  • w budowaniu życia opartego na komforcie emocjonalnym, akceptacji i wewnętrznej zgodzie z samym sobą.

  • w poszerzaniu kreatywności, nauki pracy opartej na własnym potencjale i zasobach.

 

Sesje odbywają się w zgodzie z etyką arteterapii i psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Napisz lub zadzwoń

Przyjdź na pierwszą konsultację i dowiedz się więcej

Kontakt:

e-mail: kontakt@sensarte.pl

Telefon: 609 146 622

Termin: od poniedziałku do piątku – prosimy o telefon w celu ustalenia terminu – możliwe konsultacje i sesje on-line!

Czas trwania: 50 min

Cena: 150 zł/ sesję

Wszystkie materiały plastyczne są zapewniane.