Arteterapia dla Ciebie

Odnajdź sens dzięki sztuce!

Arteterapeuta - Anna Sikorska
Arteterapeuta - Anna Sikorska

Arteterapia indywidualna

 

Pracuję terapeutycznie czerpiąc z narzędzi arteterapii oraz psychoterapii.

Wspólnie przyjrzymy się Twojej sytuacji.

Pracuję indywidualnie z młodzieżą oraz dorosłymi, z parami oraz rodzinami.

Pomogę Ci, jeśli przeżywasz:

  • trudności emocjonalne
  • trudności w relacjach (m.in.rodzinnych, małżeńskich)
  • doświadczasz kryzysu psychicznego
  • zmagasz się z zaburzeniami: depresyjnymi, nerwicowymi, odżywiania
  • chcesz wyjść z obecnego impasu, ze złego samopoczucia
  • czujesz, że życie Ci ucieka, że nie masz na nic czasu, chcesz poukładać swoje priorytety i odnaleźć własną drogę
  • bardziej liczysz się ze zdaniem innych niż swoim, masz trudności z postawieniem granic i asertywnymi komunikatami

 

Podczas pierwszej Konsultacji:

1. Przeanalizujemy Twoją aktualną sytuację.

2. Wspólnie poszukamy najlepszego dla Ciebie celu terapii i rozwiązania aktualnych trudności.

3. Dosłownie narysujemy plan Twojej drogi do wyjścia z impasu i przyjrzymy się konkretnym krokom, które będą mogły doprowadzić Cię do clepszego samopoczucia i rozwiązania problemów.

4. Sprawdzimy czy i jak mogę Ci pomóc oraz jak można te kroki wdrożyć w Twoim życiu.

Pracuję wykorzystując technik arteterapii, które z perspektywy pomogą Ci przyjrzeć się swoim trudnościom i odnaleźć sens. Nie musisz mieć talentu plastycznego i nie musisz na każdej sesji rysować. To wynika z aktualnej potrzeby i sytuacji.

Sejsa trwa 50 min i odbywa się raz na tydzień lub 80 minut raz na dwa tygodnie – formułę spotkań ustalami po wstępnej konsultacji.

Zapraszam!

O mnie:

Nazywam się Anna Sikorska. 10 lat temu założyłam SensArte – Centrum Arteterapii, jestem dyplomowaną arteterapeutką, psychoterapeutką w Całościowym Szkoleniu Systemowo – Psychodynamicznym pod patronatem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 10 lat wspieram klientów w ich procesie zdrowienia i pomagam wyjść z kryzysów psychicznych, z trudnych relacji i kołowrotka negatywnych myśli. Pracuję technikami projekcyjnymi, czyli w oparciu o rysunek i inne narzędzia pracy twórczej. Co ważne, by wziąć udział w arteterapii nie musisz mieć talentu aby tworzyć. Rysunek, malowanie czy tworznie kolażu ma być pomocą w Twoim przeżywaniu emocji, zrozumieniu ich i nazwaniu, a także trampoliną do rozpoczęcia zmian. Zapraszam na pierwszą konsultację, w ramach której przyjrzymy się temu, z czym przychodzisz. Zaproponuję pierwsze ćwiczenie i zobaczysz, jak arteterapia może pomóc również Tobie w zmianach, które doprowadzą do dobrego życia w zgodzie ze sobą.