Arteterapia indywidualna

Odnajdź sens dzięki sztuce

Arteterapia jest metodą wywodzącą się z psychoterapii, opierającą się na działaniach twórczych. Nie trzeba mieć talentu plastycznego. Uczestnik sesji arteterapii może przyjrzeć się aktualnym dla niego sprawom swobodnie rysując, wykonując wskazane ćwiczenia i rozmawiając z arteterapeutą.

To cykl spotkań, podczas których dążymy do rozwoju kompetencji emocjonalnych, pogłębienia świadomości siebie, zmiany zachowań i schematów działania, w celu poprawy jakości życia. Podczas sesji arteterapii pracujemy z uważnością na potrzeby Klienta. Jednym z podstawowych elementów sesji jest włączenie w rozmowę rysunku lub innych technik twórczych, które służą zrozumieniu siebie, swoich emocji i postaw. Dzięki nim możemy przyjrzeć się z innej perspektywy ważnym dla Klienta tematom. Każda praca jest omawiana pod kontem odczuć i emocji Uczestnika sesji i służy pogłębieniu świadomości siebie. Nie jest oceniana. Aby wziąć udział w sesjach arteterapii nie trzeba mieć talentu plastycznego ani muzycznego.

Zapraszamy na indywidualne sesje arteterapii wszystkie osoby, które:

– Potrzebują wsparcia w kluczowych życiowych momentach

– Zmagają się ze stale utrzymującym się stresem

– Cierpią z powodu trudnych relacji i konfliktów

– Potrzebują wsparcia w obszarze poczucia własnej wartości, pewności siebie, podejmowania decyzji.

– Doświadczają kryzysu i odczuwają potrzebę zmiany

– Chcą odnaleźć sens własnych działań i motywację

– Mają potrzebę życia w komforcie emocjonalnym, w zgodzie z samym sobą

Sesje odbywają się w zgodzie z etyką arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przyjdź na pierwszą konsultację i dowiedz się więcej

Kontakt:

e-mail: kontakt@sensarte.pl

Telefon: 609 146 622

Pierwsza konsultacja: 120 zł

Miejsce:

1. ul. Boya Żeleńskiego 4 lok. 12

2. Szkoła Podstawowa nr. 355, ul. Ceramiczna 11, Warszawa

Termin: od poniedziałku do piątku – prosimy o telefon w celu ustalenia terminu 

Czas trwania: 55 min

 

8 + 13 =