O mnie

Witam Cię serdecznie!

Nazywam się Anna Sikorska.
Jestem arteteraputką i założycielką SensArte – Centrum Arteterapii w Warszawie.

Anna Sikorska

Założycielka i inspiratorka SensArte, certyfikowana arteterapeutka MSCZ z wieloletnim stażem i doświadczeniem, muzyk, obecnie w trakcie Całościowego Szkolenia Systemowo – Psychodynamicznego pod patronatem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Propagatorka poszerzania świadomości na temat holistycznego dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka. W latach 2013 – 2017 współpracowała z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie jako arteterapeuta i od 2016 roku jako koordynator do spraw terapii zajęciowej. W latach 2014-2016 prowadziła zajęcia z arteterapii i muzykoterapii w ramach studiów podyplomowych z arteterapii w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od 2015 roku stale współpracuje z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu przy projektach szkoleniowych i profilaktyki zdrowia psychicznego. Od lutego 2018 roku pracuje w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Warszawie, gdzie prowadzi arteterapię indywidualną i grupową dzieci oraz wspiera rodziców. W ramach SensArte – Centrum Arteterapii koordynuje pracę arteterapeutów, organizuje i prowadzi szkolenia, realizuje warsztaty i sesje arteterapii grupowe i indywidualne. Specjalizuje się w tematyce radzenia sobie ze stresem, work life balance, poczucia własnej wartości. Wspiera osoby doświadczające kryzysu psychicznego i chcące poradzić sobie z długotrwale utrzymującym się stresem. Miłośniczka tańca i muzyki flamenco. Więcej informacji, pomocne artykuły oraz możliwość umówienia się na konsultację dostępne są na stronie www.annasikorska.pl

Anna Sikorska