Czym jest Arteterapia?

Arteterapia to forma wsparcia psychoterapeutycznego oraz rozwojowego opierająca się na działaniach twórczych.

Poprzez sztukę, a więc malowanie, taniec i ruch, doświadczanie dźwięków i muzyki – pracuje się nad tematami aktualnymi i ważnymi dla pacjenta/ klienta, rozwija osobowość, pogłębia samoświadomość. Jest to również metoda terapeutyczna, która sprzyja wsparciu osób leczących się psychiatrycznie, onkologicznie, kardiologicznie i innych. Arteterapia pomaga odnaleźć motywację do życia i pracować na własnym potencjale i mocnych stronach. Może przebiegać indywidualnie lub grupowo w formie warsztatów, grup rozwojowych, terapeutycznych.

Najważniejsze, że aby korzystać z dobrodziejstw arteterapii, nie trzeba mieć umiejętności artystycznych.

Praca stworzona podczas zajęć arteterapii

Arteterapię dzielimy na arteterapię w edukacji (skierowaną przede wszystkim do dzieci i rozwojowo do dorosłych) oraz w medycynie (skupioną na pomocy osobom chorującym psychicznie i fizycznie).

Badania wykazały, że działania artystyczne dają większe pole do przepracowania własnych problemów w bezpiecznej atmosferze, rozwijając tym samym potencjał i kreatywność, ucząc rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji oraz komunikowania się z otoczeniem w sposób asertywny, w szacunku do siebie i innych.

W arteterapii korzysta się z różnych oddziaływań twórczych do osiągnięcia zamierzonego efektu terapeutycznego. Jest to:

 • Plastyka, malarstwo, rzeźba, sztuki przestrzenne (arteterapia)
 • Muzyka i dźwięk (muzykoterapia i terapia dźwiękiem)
 • Ruch i taniec (terapia tańcem i ruchem)
 • Ruch, teatr i słowo (drama i psychodrama)
 • Słowo (biblioterapia)
 • I wiele innych
Kurs arteterapii w Warszawie
arteterapeuta tłumaczy na czym polega arteterapia

Według Amerykańskiego Konsorcjum Arteterapii:

Arteterapia „jest zawodem związanym ze zdrowiem psychicznym. Stosuje proces twórczy w powstaniu wytworu artystycznego. Celem tych działań jest poprawa i wzmocnienie fizyczne, mentalne, emocjonalne samopoczucia klienta w każdym wieku. Badania w tym obszarze potwierdzają, że kreatywny proces twórczy angażuje auto-ekspresję, pozwalającą ludziom rozwiązywać konflikty i problemy, rozwijać interpersonalne umiejętności, problemy z zachowaniem, zmniejszać stres, polepszać poczucie własnej wartości i samoświadomości, osiągnąć wgląd.” (AATA 2012)

Gdzie można studiować w Polsce (wybrane uczelnie):

 • Arteterapia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Psychoterapia tańcem i ruchem w Ośrodku IBA w Warszawie
 • Arteterapia w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi
 • Arteterapia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Muzykoterapia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
arteterapeuta tłumaczy na czym polega arteterapia

Jak zostać arteterapeutą?

Arteterapeuta to zawód równoważny psychoterapeuty.

Z uwagi na to, że arteterapeuta pracuje z drugim człowiekiem i jego emocjami, często dotyka ważnych dla pacjenta głębokich treści a nawet traum, potrzebne jest gruntowne wykształcenie, zarówno do pracy grupowej jak i indywidualnej, do pracy z dziećmi jak i z dorosłymi. Obecnie w Polsce mamy kilka renomowanych uczelni zajmujących się kształceniem arteterapeutów, muzykoterapeutów, terapeutów tańcem i ruchem oraz dramaterapeutów. Studia mogą być stacjonarne, zaoczne lub podyplomowe. Zawsze wraz ze studiami trzeba odbyć staż w danej placówce oświatowej lub medycznej. Po odbyciu studiów, stażu, zrealizowaniu własnych godzin praktyki, można ubiegać się o ogólnopolski lub międzynarodowy certyfikat arteterapeuty w konkretnym Towarzystwie lub Stowarzyszeniu. Pamiętajmy, że arteterapeuta tak jak i psychoterapeuta musi również dbać o własny komfort i z drowie. Dlatego potrzebna jest praca pod superwizją i przebycie własnego doświadczenia terapeutycznego.

A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o arteterapii i zacząć pracować wykorzystując techniki arteterapii, Zapraszamy na roczny profesjonalny kurs arteterapii dla terapeutów, psychologów i pedagogów!
Arteterapeuta prowadzi zajęcia z arteterapii

Czy arteterapia jest dla Ciebie?

Chcesz nauczyć się technik arteterapii?