Arteterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży

Pomóż Dziecku rozwinąć skrzydła

Arteterapia to forma wsparcia w rozwoju i forma terapii, w kórej językiem komunikacji jest przede wszystkim sztuka, w tym plastyka, muzyka, a nawet taniec.

Poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia i formy kreacji plastycznej, arteterapeuta daje przestrzeń do wyrażania emocji, poznawania własnych możliwości i artykułowania swoich potrzeb. Dzięki własnej swobodnej twórczości, dziecko uczy się rozpoznawania i nazywania emocji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pogłębia swoją samoświadomość i zdolność rozumienia samego siebie i swoich stanów emocjonalnych. Dziecko otwiera się na nowe doświadczenia i uczy poprzez zabawę i kontakt ze sztuką. Niezwykle ważna w procesie terapii jest dla nas relacja z dzieckiem oparta na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, która wspiera dziecko w procesie rozwoju i leczenia.

Zapraszamy na indywidualne sesje arteterapii:

  • dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi,
  • dzieci z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera
  • dzieci i młodzież z zaburzeniami afektywnymi, w tym z rozpoznaną depresją
  • dzieci i młodzież u której istnieje potrzeba pogłębiania pracy nad rozumieniem, nazywaniem i umiejętnością wyrażania emocji oraz rozszerzania kompetencji emocjonalnych i społecznych

Umów się na konsultacje

Rezerwacja miejsca i informacje szczegółowe

Kontakt:

e-mail: kontakt@sensarte.pl

Telefon: 730140717

Termin: piątki 8:00-18:00

Czas trwania: 50 min

Pierwsza konsultacja 50 min: 190 zł

Sesje 50 min: 190 zł

Sesje 80 min: 240 zł

Miejsce: Warszawa: Al. Solidarności 84 lok 9 

Arteterapeuta: Magda Mielczarek

Wszystkie materiały plastyczne są zapewniane na miejscu w przypadku sesji stacjonarnych.