Arteterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży

Pomóż Dziecku rozwinąć skrzydła

Arteterapia to forma wsparcia w rozwoju i forma terapii, w kórej językiem komunikacji jest przede wszystkim sztuka, w tym plastyka, muzyka, a nawet taniec.

Podczas każdej sesji arteterapeuta zaprzyjaźnia się z dzieckiem. Poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia i formy kreacji plastycznej daje przestrzeń do wyrażania emocji, poznawania własnych możliwości i artykułowania swoich potrzeb. Dzięki własnej swobodnej twórczości dziecko uczy się rozpoznawania i nazywania emocji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pogłębia swoją samoświadomość i zdolność rozumienia samego siebie. Dziecko otwiera się na nowe doświadczenia i uczy poprzez zabawę.

Zapraszamy na indywidualne sesje arteterapii:

– dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi,

– dzieci z zespołem Aspergera

– dzieci i młodzież z zaburzeniami afektywnymi, w tym z rozpoznaną depresją

– dzieci i młodzież z zaburzeniami odżywiania

– dzieci i młodzież u której istnieje potrzeba pogłębiania świadomości siebie oraz rozszerzania kompetencji emocjonalnych i społecznych

Umów się na konsultacje

Rezerwacja miejsca i informacje szczegółowe

Kontakt:

e-mail: kontakt@sensarte.pl

Telefon: 609 146 622

Pierwsza konsultacja: 120 zł

Miejsce:

1. ul. Boya Żeleńskiego 4 lok. 12

2. Szkoła Podstawowa nr. 355, ul. Ceramiczna 11, Warszawa

Termin: od poniedziałku do piątku – prosimy o telefon w celu ustalenia terminu 

Czas trwania sesji: 55 min.