Szkolenia z arteterapii w Twoim miejscu pracy!

Zobacz, jak możesz wesprzeć swoich podopiecznych poprzez arteterapię

Szkolenia dla kadr pedagogicznych przedszkoli oraz kadr placówek zajmujących się wsparciem terapeutycznym realizujemy w ich miejscu pracy.

Przyjeżdżamy do zespołu nauczycieli/ terapeutów pokazując techniki arteterapii przydatne do pracy, ale też na miejscu omawiamy ważne dla grup tematy „z życia wzięte” i wspólnie analizujemy metody pracy będące odpowiedzią na potrzeby placówki.

Podczas szkolenia Uczestnicy:

 • Zapoznają się z tematyką arteterapii w edukacji.
 • Poznają podstawowe i kreatywne metody pracy z dziećmi, oparte na sztuce, muzyce i ruchu.
 • Przeanalizują wspólnie z prowadzącym najważniejsze zagadnienia wychowawcze i dopasują odpowiednie techniki arteterapii.
 • Poszerzą własną kreatywność.
 • Otrzymają scenariusze zajęć i nauczą się budować własne.
 • Wezmą udział w warsztatach i doświadczą działania arteterapii na sobie.

Zarezerwuj miejsce

Ramowy zakres szkolenia

Szkolenie może obejmować dowolną ilość godzin, według potrzeb grupy, być jedno lub kilkuczęściowe. 

integracja poprzez sztukę

Wprowadzenie w tematykę arteterapii w edukacji:

 • czym jest arteterapia w edukacji
 • techniki pracy arterapeutycznej – psychorysunek, kolaż, bajkoterapia – ćwiczenia

Omówienie najważniejszych technik w odniesieniu do występujących potrzeb terapeutycznych w grupach przedszkolnych placówki.

Zasady pracy z grupą dzieci – scenariusz zajęć arteterapii

Warsztaty arteterapeutyczne dla uczestników oparte na scenariuszu

Analiza procesu arteterapii

Szkolenie łączy w sobie teorię z doświadczeniem pracy indywidualnej i w grupie.

Zapisy i informacje szczegółowe

Rezerwacja miejsca:

 

e-mail: arte@sensarte.pl

Telefon: 730 140 717

Cena szkolenia: cena ustalana indywidualnie z dyrekcją w zależności od wielkości grupy, zakresu i czasu trwania szkolenia

Miejsce: wskazane przez zamawiającego szkolenie 

Czas trwania: ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb

Liczba uczestników: 4 – 25 osób

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia, wydanego na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186),
 • materiały dydaktyczne,
 • przykładowe konspekty zajęć z arteterapii,
 • teczkę, długopis.

Zapewniamy materiały plastyczne, instrumenty i inne materiały potrzebne do realizacji szkolenia.