Szkolenia z arteterapii w Twoim miejscu pracy!

Zobacz, jak możesz wesprzeć swoich podopiecznych poprzez arteterapię

Szkolenia dla kadr pedagogicznych przedszkoli oraz kadr placówek zajmujących się wsparciem terapeutycznym realizujemy w ich miejscu pracy.

Przyjeżdżamy do zespołu nauczycieli/ terapeutów pokazując techniki arteterapii przydatne do pracy, ale też na miejscu omawiamy ważne dla grup tematy „z życia wzięte” i wspólnie analizujemy metody pracy będące odpowiedzią na potrzeby placówki.

Podczas szkolenia Nauczyciele:

– Zapoznają się z tematyką arteterapii w edukacji.

– Poznają podstawowe i kreatywne metody pracy z dziećmi, oparte na sztuce, muzyce i ruchu.

– Przeanalizują wspólnie z prowadzącym najważniejsze zagadnienia wychowawcze i dopasują odpowiednie techniki arteterapii.

– Poszerzą własną kreatywność.

– Otrzymają scenariusze zajęć i nauczą się budować własne.

– Wezmą udział w warsztatach i doświadczą działania arteterapii na sobie.

Program szkolenia

Szkolenie może obejmować dowolną ilość godzin, według potrzeb grupy, być jedno lub kilkuczęściowe. W szkoleniu bierze udział kadra pedagogiczna danej placówki

Przykładowy plan szkolenia dla kadry pedagogicznej przedszkola, obejmującego 2 spotkania po 4h:

Dzień 1.

1. Rozpoczęcie szkolenia – zapoznanie, integracja poprzez sztukę

2. Wprowadzenie w tematykę arteterapii w edukacji:

  • czym jest arteterapia w edukacji
  • techniki pracy arterapeutycznej – psychorysunek, kolaż, bajkoterapia – ćwiczenia

3. Omówienie najważniejszych technik w odniesieniu do występujących potrzeb terapeutycznych w grupach przedszkolnych placówki.

Dzień 2.

1. Zasady pracy z grupą dzieci – scenariusz zajęć arteterapii

2. Warsztaty arteterapeutyczne dla uczestników oparte na scenariuszu

3. Analiza procesu arteterapii

4. Podsumowanie i zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów uczestnictwa.

Szkolenie łączy w sobie teorię z doświadczeniem pracy indywidualnej i w grupie.

Zapisy i informacje szczegółowe

Rezerwacja miejsca:

e-mail: arte@sensarte.pl

Telefon: 730 140 717

Cena szkolenia: od 80 zł/ osobę w grupie – cena ustalana indywidualnie z dyrekcją w zależności od wielkości grupy, zakresu i czasu trwania szkolenia

Miejsce: wskazane przez zamawiającego szkolenie 

Czas trwania: ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb

Liczba uczestników: 4 – 25 osób

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują:

  • zaświadczenie ukończenia szkolenia, wydanego na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186),
  • materiały dydaktyczne,
  • przykładowe konspekty zajęć z arteterapii,
  • teczkę, długopis.

Zapewniamy materiały plastyczne, instrumenty i inne potrzebne do realizacji szkolenia.

Zobacz galerię zdjęć

11 + 10 =