Choreoterapia - techniki terapeutyczne oparte na tańcu i ruchu

Zobacz, co robimy w tańcu

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, pedagogów, psychologów - osób, które chcą dowiedzieć się więcej na temat choreoterapii, znaczenia tańca i analizy ruchu w terapii.

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

– Zapoznanie się z tematyką choreoterapii

– Poznanie podstaw analizy ruchu wg. Labana

– Zdobycie wiedzy na temat założeń terapii tańcem i ruchem

– Doświadczenie procesu terapeutycznego podczas uczestnictwa w warsztatach i ćwiczeniach opartych na tańcu i ruchu

Program szkolenia

1. Rozpoczęcie szkolenia – zapoznanie, wstępna integracja.

2. Wprowadzenie w tematykę choreoterapii

  • czym jest choreaoterapia a terapia tańcem i ruchem
  • techniki choreoterapii – ćwiczenia

3. Analiza ruchu wg. Labana – ćwiczenia

4. Zasady budowania warsztatów rozwojowych opartych na pracy z ciałem i muzyką

6. Podsumowanie i zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów uczestnictwa.

Szkolenie łączyć będzie w sobie teorię z doświadczeniem pracy indywidualnej i w grupie.

Rezerwacja miejsca i informacje szczegółowe

Rezerwacja miejsca:

e-mail: arte@sensarte.pl

Telefon: 730 140 717

Cena szkolenia: 290 zł

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr. 355, ul. Ceramiczna 11, Warszawa

Termin: 14.04.2018  

Czas trwania: 9.00 – 17.00

Liczba uczestników: 8 – 16 osób (o miejscu na szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń).

W ramach szkolenia otrzymujesz:

  • zaświadczenie ukończenia szkolenia, wydanego na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186),
  • materiały dydaktyczne,
  • przykładowe konspekty zajęć z arteterapii,
  • teczkę, długopis, materiały plastyczne,
  • słodki poczęstunek,
  • kawa, herbata, zimne napoje.

Zachęcamy do uzyskania informacji w swoim miejscu pracy (szczególnie w oświacie i w służbie zdrowia) o refundacji kosztów szkoleń! Wystawiamy faktury.

1 + 7 =