“Autoarteterapie” Wiesław Karolak, Barbara Karolak

“Autoarteterapie” Wiesław Karolak, Barbara Karolak

Prof. Wiesław Karolak, Barbara Karolak

Autoarteterapie.

“Autoarteterapie to podręcznik, zbiór ćwiczeń do wykorzystania przez osoby wcześniej odpowiednio przygotowane do samodzielnej pracy nad sobą.
Książka składa się z ośmiu rozdziałów. Dwa pierwsze to rozważania teoretyczne na temat historii sposobów leczenia oraz rozumienia terminu autoarteterapia. Kolejne rozdziały: Nic-nie-robienie, Osiem pór roku, Woda, Lustro, Mandala, Zabawa zawierają zestawy ćwiczeń. W każdym zamieszczonym ćwiczeniu podane jest polecenie, opis przebiegu realizacji, potrzebne materiały i często opisy kilku prac wybranych uczestników. Pierwszy etap ćwiczenia zawiera zwykle wizualizację, relaksację bądź ćwiczenia pobudzające. Ćwiczenia uzupełnione są fotografiami, co pozwala na w miarę dokładne ich zrozumienie i odczucie atmosfery działania oraz przybliżenie powstałych rezultatów.”

Książka jest ofertą dla wszystkich, którzy poszukują zmiany w życiu codziennym, w pracy, w środowisku, w którym żyją. Szczególnie polecamy ją osobom pragnącym poszerzać swoją podmiotowość. Z książki tej, jak z przewodnika, korzystać będą mogli wszyscy, którzy poszukują prostych i atrakcyjnych metod pracy, dających radość tworzenia i polepszenie samopoczucia.

Zainteresowała Cię ta propozycja?
Napisz do nas i zamów ją już dziś!

Cena standardowa: 40 zł
Nasza cena: 34 zł

  • do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki listem poleconym priorytetowym 8 zł na terenie Polski (6,70 polecony priorytet + koperta)

Zamów książkę wypełniając poniższy formularz W. Karolak, B. Karolak Autoarteterapie

“Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii”, Maria Gudro-Homicka,

“Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii”, Maria Gudro-Homicka,

Maria Gudro-Homicka

Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii

Książka stanowi zbiór scenariuszy do pracy z dziećmi w klasach I-VI szkoły podstawowej. Pokazany w niej sposób dramowej pracy z tekstem literackim został wzbogacony o obszerne uwagi dotyczące ich realizacji i wskazówki wieloletniego praktyka. Szczególną wartością scenariuszy jest perspektywa humanistyczna, oparta na priorytecie rozwijania osobowości jako całości, pracy z emocjami i rozmowie o wartościach.

Publikacja może służyć wszystkim nauczycielom przedmiotów humanistycznych – polonistom, historykom, ale także terapeutom, arteterapeutom, bibliotekarzom, katechetom, etykom, pedagogom czy psychologom szkolnym. 

Zainteresowała Cię ta propozycja?
Napisz do nas i zamów ją już dziś!

Cena standardowa: 46 zł
Nasza cena: 39 zł

  • do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki listem poleconym priorytetowym 8 zł na terenie Polski (6,70 polecony priorytet + koperta)

Zamów książkę wypełniając poniższy formularz M. Gudro-Homicka, Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii

“Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć”, red. Ewa Grudziewska

“Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć”, red. Ewa Grudziewska

red. Ewa Grudziewska

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć.

 

Książka zawiera szczegółowy opis programów socjoterapeutycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży przejawiających różnego rodzaju trudności, np. nieśmiałość, agresję, niskie poczucie własnej wartości, deficyty w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz brak asertywności a także kwestie związane z eurosieroctwem. 

Więcej o książce również w tym linku >

Poradnik jest propozycją dla pedagogów, terapeutów, ale również dla studentów wielu specjalności pedagogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii. 

Zainteresowała Cię ta propozycja?
Napisz do nas i zamów ją już dziś!

Cena standardowa: 52 zł
Nasza cena: 44 zł

  • do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki listem poleconym priorytetowym 8 zł na terenie Polski (6,70 polecony priorytet + koperta)

Zamów książkę wypełniając poniższy formularz Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć, red. Ewa Grudziewska

“Arteterapia. Sacrum i profanum”, Wiesław Karolak

“Arteterapia. Sacrum i profanum”, Wiesław Karolak

Prof. Wiesław Karolak

Arteterapia. Sacrum i Profanum

Książka składa się z trzech zasadniczych części. Część pierwsza to wprowadzenie i rozważania teoretyczne powstałe na podstawie doświadczeń artystycznych i arteterapeutycznych autora związanych z tematem sacrum i profanum. Część druga i trzecia poświęcone są odpowiednio land artowi i upcyklingowi. Zawierają rozważania teoretyczne dotyczące historii danego medium, jego znaczenia, z omówieniem wybranych artystów i ich postaw artystycznych, oraz zestawy warsztatów wraz z dokumentacją z ich realizacji. Warsztaty z land artu oraz upcyklingu realizowane były w rozmaitych wersjach dostosowanych do potrzeb, zainteresowań różnych grup uczestników kursów, studiów, warsztatów. Przeprowadzane zostały w wielu miejscach w kraju i za granicą. Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W każdym podane jest polecenie, opis przebiegu realizacji, forma prezentacji, potrzebne materiały, bibliografia, przykłady artystów działających w podobnych mediach i opisy kilku prac wybranych uczestników. Często pierwszy etap ćwiczenia zawiera wizualizację, relaksację bądź ćwiczenia pobudzające. Ćwiczenia uzupełnione są fotografiami, co pozwala na w miarę dokładne ich zrozumienie, odczucie atmosfery działania oraz przybliżenie rezultatów owych działań.
Więcej o książce również w tym linku >

Poradnik jest propozycją dla nauczycieli, metodyków, arteterapeutów, ale również dla studentów wielu specjalności pedagogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii. Z książki tej jak z przewodnika będą mogli korzystać wszyscy, którzy prowadząc grupy, poszukują prostych i atrakcyjnych metod pracy, dających uczestnikom radość tworzenia i efektywność działań twórczych.

Zainteresowała Cię ta propozycja?
Napisz do nas i zamów ją już dziś!

Cena standardowa: 40 zł
Nasza cena: 34 zł

  • do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki listem poleconym priorytetowym 8 zł na terenie Polski (6,70 polecony priorytet + koperta)

Zamów książkę wypełniając poniższy formularz W. Karolak Arteterapia. Sacrum i Profanum

„Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki”, Wita Szulc

„Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki”, Wita Szulc

Prof. Dr Hab. Wita Szulc

Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki

„Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki” autorstwa prof. dr hab. Wity Szulc – współzałożycielki Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich “Kajros” i Przewodniczącej Zarządu Głównego Reprezentant Polski w ECArTE (Europejskim Konsorcjum Edukacji Arteterapeutów). Książka porządkuje i aktualizuje dostępną od ponad 20-lat wiedzę o arteterapii, inaczej – terapii z udziałem sztuki, której prekursorką w Polsce była autorka niniejszej publikacji (Por. „Kulturoterapia”, 1988/1994). Prócz wiadomości historycznych i ściśle teoretycznych prezentuje w nowym świetle modele postępowania kulturoterapeutycznego z ludźmi wymagającymi opieki i wsparcia. Omawia metody pracy m.in. z czytelnikiem chorym, ale też formy zupełnie nowe, takie jakie oferują np. fotografoterapia i hortikuloterapia. Dużo uwagi poświęca metodologii badań naukowych, niezbędnej do stwierdzenia efektywności terapii z udziałem sztuki. Autorka dostrzega i wskazuje na analogie między pielęgniarstwem, pedagogiką i arteterapią, w ich dążeniu do uznania swojej tożsamości i odrębności naukowej.
Więcej o książce również w tym linku >

“Autorka z racji pełnionych funkcji w międzynarodowych stowarzyszeniach (EMTC i ECArTE), zajmujących się arteterapią, ma znakomity dostęp nie tylko do osób zajmujących się profesjonalnie arteterapią, ale także do literatury przedmiotu dostarczającej wielu idei i faktów o znaczeniu historycznym, również faktów związanych z wynikami najnowszych badań z kulturoterapii, w tym arteterapii.(…) Wita Szulc potrafi umiejętnie korzystać ze źródeł wskazujących, iż sztuka, tkwiące w niej wartości, w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta-podopiecznego, należą do środków leczniczych bądź wspomagających leczenie farmakologiczne czy psychologiczne.” prof. APS dr hab. Tomasz Rudowski

Zainteresowała Cię ta propozycja?
Napisz do nas i zamów ją już dziś!

Cena standardowa: 43 zł
Nasza cena: 36 zł

  • do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki listem poleconym priorytetowym 8 zł na terenie Polski (6,70 polecony priorytet + koperta)

Zamów książkę wypełniając poniższy formularz W. Szulc Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki