Arteterapia

CZYM JEST ARTETERAPIA

Arteterapia to forma psychoterapii wykorzystująca sztukę jako narzędzie w procesie terapeutycznym. Pozwala każdemu, bez względu na jego umiejętności artystyczne, rozwijać się poprzez kontakt ze sztuką (sztukami plastycznymi, muzyką i dźwiękiem, tańcem i ruchem). Arteterapia dzieli się na arteterapię w edukacji (skierowaną przede wszystkim do dzieci i rozwojowo do dorosłych) oraz w medycynie (skupioną na pomocy osobom chorującym psychicznie i fizycznie) Badania wykazały, że działania artystyczne dają większe pole do przepracowania własnych problemów w bezpiecznej atmosferze, rozwijając tym samym potencjał i kreatywność, ucząc rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji oraz komunikowania się z otoczeniem w sposób asertywny, w szacunku do siebie i innych.

Według Amerykańskiego Konsorcjum Arteterapii:

Arteterapia „jest zawodem związanym ze zdrowiem psychicznym. Stosuje proces twórczy w powstaniu wytworu artystycznego. Celem tych działań jest poprawa i wzmocnienie fizyczne, mentalne, emocjonalne samopoczucia klienta w każdym wieku. Badania w tym obszarze potwierdzają, że kreatywny proces twórczy angażuje auto-ekspresję, pozwalającą ludziom rozwiązywać konflikty i problemy, rozwijać interpersonalne umiejętności, problemy z zachowaniem, zmniejszać stres, polepszać poczucie własnej wartości i samoświadomości, osiągnąć wgląd.” (AATA 2012)

W arteterapii korzysta się z różnych oddziaływań twórczych do osiągnięcia zamierzonego efektu terapeutycznego.

Jest to:

  • Plastyka, malarstwo, rzeźba, sztuki przestrzenne (arteterapia)
  • Muzyka i dźwięk (muzykoterapia i terapia dźwiękiem)
  • Ruch i taniec (terapia tańcem i ruchem)
  • Ruch, teatr i słowo (drama i psychodrama)
  • Słowo (biblioterapia)

I wiele innych